Onze werkwijze

Home/Onze werkwijze

Eerste contact
U denkt erover om uw woning te moderniseren, maar u wilt dit niet doen door met een aannemer aan de slag te gaan.
U bent bij ons aan het juiste adres! Wij zijn gespecialiseerd in het moderniseren van bestaande woningen en kunnen indien gewenst aanvullende werkzaamheden voor uw coördineren en uitvoeren.

Offerte
Een succesvolle samenwerking begint bij een duidelijk vertaling van uw persoonlijke wensen in een offerte waarin de belangrijkste zaken zijn vastgelegd. Na een eventueel akkoord zal deze offerte als contractstuk dienen om de wederzijdse verplichtingen schriftelijk vast te leggen.

Bij voorkeur komen bezoeken wij elke nieuwe klant om de werkzaamheden op te nemen en te bespreken. Tijdens ons bezoek kunnen wij u adviseren in de mogelijkheden aan de hand van ervaring en documentatie. Persoonlijk contact is bij ons belangrijk, we ervaren in de praktijk de voordelen van een goed contact.
Al onze offertes zijn wederzijdse geheel vrijblijvend tot het moment van opdracht en voorzien van een uiterst scherpe prijsstelling. Wij zullen in de offerte alle werkzaamheden en bijkomende kosten duidelijk formuleren.

Voorbereiding en planning
Nadat er overeenstemming is bereikt over de uit te voeren werkzaamheden kunt u bij ons aangeven in welke periode deze dienen te worden uitgevoerd. Dit zal per email aan u worden bevestigd door onze planner samen met een korte beschrijving hoe de werkplek opgeleverd dient te worden. Één week voor de start van de werkzaamheden zal met u door onze planner contact worden opgenomen of de planning onveranderd is gebleven.
Eventuele vragen met betrekking tot ontruiming- of afplakwerkzaamheden kunnen op dit moment worden besproken. Indien noodzakelijk zal onze contactpersoon bij u langs komen om dit te bespreken en te beoordelen.

Uitvoering
Onze vakman zal zich bij de eerste kennismaking aan u voorstellen en het uit te voeren werk in het kort toelichten. Hierna gaat het echte werk beginnen. Uw woning zal snel en goed worden aangepakt, tussentijds en aan na oplevering van de werkzaamheden zal de kwaliteit hiervan worden gecontroleerd zodat deze naadloos zal aansluiten op uw wensen.

Oplevering
Na de werkzaamheden kunt u van ons verwachten dat wij al ons vuil afvoeren en de werkplek tenminste bezemschoon zullen opleveren. Tijdens de eindcontrole zullen de werkzaamheden met u worden nagelopen en afspraken worden gemaakt om eventuele onvolkomenheden op kortst mogelijk termijn op te lossen. In de praktijk gebeurt dit direct na de oplevering.