6% BTW Tarief

Home/6% BTW Tarief

Per 15 september 2009 is de lage BTW-regeling voor stucadoor- en schilderwerken verbeterd.
Stucadoorsbedrijven mogen het lage BTW-tarief van 6% in rekening brengen voor werken aan woonhuizen die door particulieren worden bewoond en die ouder zijn dan twee jaar.

Deze periode van twee jaar wordt gerekend vanaf het moment dat de woning daadwerkelijk na de oplevering bewoond is. De opdrachtgever mag ook een woningcorporatie of bedrijf zijn, zolang het stucadoor- of schilderwerk maar wordt uitgevoerd aan een woning waarin particulieren wonen.

Wanneer is een woning ouder dan 2 jaar?
Als het gaat om een particuliere woning is het ook van belang dat de woning ouder is dan 2 jaar.

Voor de beoordeling of een woning minimaal 2 jaar oud is, is voor de Belastingdienst bepalend de begindatum van het bouwjaar volgens de gemeentelijke administratie op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken.

Het bouwjaar van de woning is het jaar waarin de woning wordt opgeleverd, het begin van het bouwjaar is dan op 1 januari van het jaar van oplevering van de woning. Als een huis in meerdere fases gebouwd, moet tenminste 50% ouder zijn dan 2 jaar. Als een huis voor een deel zakelijk wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij een praktijk van een arts), moet minimaal 50% gebruikt worden voor bewoning.

Het is zelfs zo dat het stucadoren of schilderen van een nieuwe aanbouw (minder dan 50%) van een oud huis onder het lage tarief valt. Woningen vallen dus volledig onder het verlaagde of volledig onder het normale tarief.

Waarom een ouderdomsverklaring?
Wij zullen u vragen een ouderdomsverklaring in te vullen en te ondertekenen. Hiermee kan uw stucadoorsbedrijf naar de Belastingdienst verantwoorden dat het stucadoorswerk aan uw woning tegen het lage BTW-tarief van 6% kan worden gefactureerd. In dit document (dat uw stucadoorsbedrijf voor u zal aanleveren) verklaart de eigenaar dat de woning ouder is dan 2 jaar.